دامنه ایرانی

ثبت دامنه‌های ir. در سیکور هاست ارزان‌تر از مرکز ثبت دامنه های ir. می‌باشد .

سالیانه : ۱۶۰۰۰ تومان ۶۰۰۰ تومان

پنج ساله : ۴۸۰۰۰ تومان ۲۲۵۰۰ تومان

حوزه ثبت پیش نیازها یک ساله (تومان) پنج ساله (تومان)
حوزه ثبت پیش نیازها یک ساله (تومان) پنج ساله (تومان)
ir. اطلاعات شخصی حقیقی ۶۰۰۰ ۲۲۵۰۰
co.ir مدارک رسمی ثبت شرکت ۶۰۰۰ ۲۲۵۰۰
ac.ir مدارک موسسه آموزشی ۶۰۰۰ ۲۲۵۰۰
net.ir اطلاعات شخصی حقیقی ۶۰۰۰ ۲۲۵۰۰
org.ir اطلاعات شخصی حقیقی ۶۰۰۰ ۲۲۵۰۰

کاراکترهای نام دامنه محدودیت‌هایی دارد:

  • کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام ۰ تا ۹ و خط تيره ( – ).
  • نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( – ) شروع شود يا خاتمه يابد.
  • نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شده‌باشد.