تخفیف ویژه اعضای باشگاه مشتریان سیکور‌هاست

کلیه کاربرانی که ‏دامنه‬ آن‌ها در ‏سیکور‌هاست‬ و هاست آن در شرکت دیگری قرار دارد، در صورت انتقال هاست خود به سیکور‌هاست می‌توانند از یک گیگابایت ‏هاست‬ رایگان تا پایان زمان اعتبار هاست در شرکت دیگر، بهرمند گردند.

همچنین ‫‏‬‬‬‬‬‬‬تمدید سال دوم این هاست‌ها با پنجاه درصد ‫‬‬‬‬‬‬‬تخفیف‬ انجام خواهد شد.


جهت استفاده از این تخفیف با واحد فروش در ارتباط باشید.